Handelsbetingelser og vilkår 


FASTSPEED Aftalevilkår af 29. september 2020. 


1.0. Fastspeed

1.1. Denne aftale indgås med FASTSPEED A/S, CVR-nr. 39 97 66 25, Bygmestervej 10, 2. tv, 2400 København NV, Danmark (“FASTSPEED”).

1.2. Du kan kontakte os via e-mail på kundeservice@fastspeed.dk, på telefon 8987 3700 eller på ovennævnte adresse. Du kan se vores åbningstider på: https://fastspeed.dk/kundeservice/


2.0. Aftalevilkår

2.1. Disse vilkår er til enhver tid tilgængelige på fastspeed.dk.

2.2. Disse vilkår er gældende for dig som privatkunde, idet det forudsættes, at du er myndig person over 18 år med bopæl i Danmark.

2.3. FASTSPEED kan løbende foretage ændringer af disse aftalevilkår, produktets sammensætning, mv. ved at ændre aftalevilkårene på sin hjemmeside, hvorefter de opdaterede vilkår er gældende, medmindre der er tale om væsentlige ændringer.

2.4. Væsentlige ændringer af aftalevilkårene varsles overfor dig mindst 30 dage før de træder i kraft. Ved væsentlige ændringer kan du opsige din aftale med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb. Væsentlige ændringer vil eksempelvis være prisændringer.

2.5. Alle informationer tilgår dig via elektroniske kommunikation i form af e-mail og SMS, hvorfor det er dit ansvar altid at have registreret korrekte kontaktoplysninger hos FASTSPEED samt at sikre at disse læses.


3.0 Aftaleindgåelse

3.1. Aftalen indgås ved, at du via FASTSPEED’s hjemmeside, pr. telefon, ved fjernsalg eller på e-mail afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter din adresse, valg af produkter og kontaktinformationer. Aftalen anses for indgået ved din afgivelse af bestilling, idet det konkrete leveringstidspunkt fastlægges af FASTSPEED i ordrebekræftelsen, da leveringstidspunkt afhænger af flere konkrete forhold, herunder din adresse og hvilke tekniske installationer, der er på den pågældende adresse. FASTSPEED har også i helt særlige tilfælde muligheden for at hæve aftalen allerede ved modtagelsen af din afgivelse af ordre, se punkt 6.

3.2. Hvis Aftalen er indgået pr. telefon eller på e-mail eller ved andet fjernsalg anses aftalen for indgået ved din accept af aftalen, og fortrydelsesfristen løber herefter fra det tidspunkt. Du vil også i disse tilfælde af aftaleindgåelse udenfor FASTSPEED’s hjemmeside modtage en ordrebekræftelse per e-mail.


4.0. Aftalens ophør

4.1. Der er en bindingsperiode på 6 måneder gældende fra dato for påbegyndt levering af tjenesten fra FASTSPEED.

4.2. Aftalen kan opsiges af dig med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

4.3. Aftalen kan til enhver tid opsiges af FASTSPEED med 30 dages varsel.

4.4. I tilfælde af din opsigelse eller FASTSPEED opsiger dig, tilbagebetaler FASTSPEED af egen drift eventuel forudbetalt abonnementsafgift, der refunderes forholdsmæssigt. 

4.5. Hvis du fortryder eller opsiger din aftale, skal du for egen regning og risiko returnere det bredbåndsudstyr, som du eventuelt måtte have modtaget fra FASTSPEED. Udstyret skal sendes med omdeling/levering til adressen til: Fastspeed A/S, c/o Matkon, Måløv Byvej 229 K, 2760 Måløv. Det er dit eget ansvar at dokumentere, at udstyret er behørigt returneret.


5.0. Fortrydelsesret

5.1. Der er 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen.

5.2. Du kan udnytte din fortrydelsesret ved at kontakte os per e-mail, telefon eller ved almindelig post til kontaktadressen i punkt 1.

5.3. Hvis du ikke returnerer udstyret rettidigt, opkræver FASTSPEED rykkergebyrer og eventuelt erstatning i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.


6.0 Levering

6.1. Leveringsdatoen fremgår af din ordrebekræftelse.

6.2. FASTSPEED kan ikke levere til alle adresser, da levering forudsætter, at FASTSPEED har indgået aftale om adgang med den underliggende netejer. På fastspeed.dk kan du ved indtastning af din adresse se, om det er muligt at få FASTSPEED på din adresse.

6.3. Levering og leveringsdatoen forudsætter, at FASTSPEED har adgang til brugbar ledningsvej og stik på din adresse, ellers kan der være behov for teknikerbesøg mod betaling. Ordren kan annulleres indenfor 14 dage efter ordredatoen, hvis du ikke ønsker at gennemføre ordren pga. merbetaling til etablering af stik eller stikledning. FASTSPEED har ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/

6.4. Det er dit eget ansvar at få opsagt eventuel anden udbyder af bredbånd ved skift til FASTSPEED. Du skal være opmærksom på gældende opsigelsesvarsel samt eventuel bindingsperiode hos din tidligere udbyder, da udbyderen kan have ret til at opkræve betaling for den resterende del af din binding eller opsigelsesperiode.

6.5. I forbindelse med etablering af FASTSPEED bredbånd kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Teknikerbesøg er en selvstændig ydelse, som skal betales af dig, såfremt teknikerbesøget skyldes forhold, som du er ansvarlig for. Teknikerbesøg vil da afregnes til priser i henhold til vores gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

6.6. Du skal sikre, at teknikeren har adgang til din bopæl samt installation i forbindelse med besøget. Hvis du ikke kan garantere adgang til leveringsadressen, skal FASTSPEED have besked minimum 3 arbejdsdage før teknikerbesøget. Er din installation via EWII Fiber eller Norlys (Eniig/SE), skal FASTSPEED dog have besked minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Hvis teknikeren går forgæves, hvis FASTSPEED for sent får besked om, at du ikke kan være på bopælen i det angivne tidsrum, eller hvis teknikeren ikke har mulighed for at udføre den bestilte opgave, har FASTSPEED ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/. Bemærk: Dette gælder også, såfremt du afviser teknikerens arbejdsopgave. FASTSPEED kan endvidere betragte dette som væsentlig misligholdelse af aftalen fra købers side, hvilket giver FASTSPEED ret til at ophæve aftalen.

6.7. Ved stikopgradering (coax) opgraderes første stik i husstanden, og i nogle tilfælde er dette fordeleren.

6.8. Du er ansvarlig for at sikre, at der er strømudtag til at forsyne det medfølgende udstyr.

6.9. Ved fiberinstallation: 

6.9.1. Indgår i etablering af fiberforbindelse

Ved fiberinstallation via TDC Net foretages som standard en fiberinstallation (fiberboks) udvendigt på husstanden. Fiberboksen etableres af TDC Net på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den af TDC Net anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen gratis. Skal der graves udover de 30 meter i forbindelse med etablering, medfører dette en merpris – denne afregnes ud fra de ekstra antal grave-meter. De gældende priser herfor kan findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Indendørs opsættes mediekonverter, hvori router skal tilsluttes.

6.9.2. Placering ud over standard

Ønskes fiberboksen placeret et andet sted udvendigt på husmuren end anvist af TDC Net, er dette muligt mod merbetaling for ekstra antal grave-meter. Prisen herfor fremgår af gældende prisliste, som kan findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

6.9.3. Indvendig installation

Hvis der ikke ønskes en udvendig installation af fiberboks, kan der etableres en indvendig installation mod en fast merbetaling. Den gældende pris herfor fremgår af prisoversigten på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

Ønskes den indvendige installation opsat i et andet, tilstødende rum, er dette muligt ved bestilling af ekstra fiberkabling. Der kan leveres op til 40m indvendig fiberkabling og kabel vil blive ført den kortest mulige vej til afslutning. Dette arbejde udføres til fast pris, og gældende pris kan findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/

6.10. Du skal selv for egen regning sørge for at udbedre eventuelle reparationer, som er nødvendige som følge af etablering af FASTSPEED Bredbånd.


7.0. Bredbånd

7.1. Vi leverer bredbånd til dig med den hastighed og de øvrige detaljer, der fremgår af din ordrebekræftelse. 

7.2. Den bestilte hastighed kan alene opnås som kablet forbindelse til router. Der tages dog forbehold for forbindelsens fysiske natur og tilstand samt belastningen af netværkets kapacitet, idet dette kan påvirke den oplevede hastighed. Den bestilte hastighed kan ej heller forventes via wifi, ligesom kundens eget udstyr kan sætte begrænsninger for den oplevede hastighed, hvis udstyret ikke fuldt kan understøtte den bestilte hastighed.

7.3. Efterfølgende ændringer til dit bredbåndsprodukt vil fremgå under ”Mit Fastspeed” på fastspeed.dk.

7.4. Bredbåndsforbindelsen må alene anvendes af dig og øvrige medlemmer af din husstand. Du må således ikke dele forbindelsen med andre husstande. Forbindelsen er som udgangspunkt tænkt til privat brug, men anvendelse til hjemmearbejdsplads og eget erhverv kan ske i det omfang, at brugen ikke giver en urimelig belastning af nettet og/eller forstyrrer andre slutbrugeres anvendelse af internettet. Konstateres et unormalt højt trafikforbrug eller afvigende trafikmønster, forbeholder FASTSPEED sig ret til – efter henstilling om normalisering af trafikforbruget – at lukke forbindelsen og evt. opsige abonnementet uden yderligere varsel.


8.0. Udstyr

8.1. Du låner det udstyr, som bruges til levering af bredbånd fra FASTSPEED, eksempelvis router.

8.2. FASTSPEED sender udstyret til dig til nærmeste pakkeshop, medmindre du mod gebyr ønsker udstyret sendt til den adresse, som du har opgivet til os som installationsadressen.

8.3. Hvis du ikke afhenter fremsendt udstyr, kan FASTSPEED opkræve gebyr for at genfremsende udstyr.


9.0. Driftsopdateringer og udbedring af fejl

9.1. Såfremt du konstaterer fejl på vores bredbånd, kan du kontakte kundeservice med henblik på fejlsøgning og udbedring.

9.2. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt med lokal fejlretning hos dig, der udføres af vores teknikere.

9.3. Såfremt et teknikerbesøg er nødvendigt, vil vi kontakte dig for at aftale et tidspunkt. Det er vigtigt, at du er hjemme på det pågældende tidspunkt, så vi ikke går forgæves. Såfremt du har brug for at ændre det aftalte tidspunkt, skal du aflyse overfor kundeservice med mindst 2 arbejdsdages varsel. Er din installation via EWII Fiber eller Norlys (Eniig/SE), skal FASTSPEED dog have besked minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Hvis du ikke når at aflyse til tiden, forbeholder FASTSPEED sig ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

9.4. Hvis teknikeren under fejlsøgningen konstaterer at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af FASTSPEED, fejlen er i din installation, eller at fejlen ikke kan findes, forbeholder FASTSPEED sig ret til at fakturere dig for omkostninger til fejlsøgning og udbedring af fejl, relateret hertil. Dette er også gældende, såfremt du får udført ekstra arbejde på egen installation.  Hvis FASTSPEED under fejlsøgningen konstaterer at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af FASTSPEED, der giver forstyrrelser eller ulemper for driften af FASTSPEED’s netværk, har du pligt til straks at afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af dig. Gældende satser findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/. Såfremt at det er på egen regning, vil det blive faktureret til den næstkommende første i måneden. 

9.5. FASTSPEED har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift og trafik af FASTSPEED’s netværk, herunder foranstaltninger for at afværge sikkerheds- eller integritetsmæssige hændelser eller trusler og sårbarheder, såsom ændring af IP-adresser, installationer, mv.

9.6. FASTSPEED kan i særlige tilfælde give kompensation, herunder forholdsmæssig tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten. Kompensationen kan aldrig overstige den månedlige ydelse.


10.0. Flytning

10.1. Hvis du flytter til ny adresse, fortsætter den eksisterende bredbåndsaftale, herunder en eventuel bindingsperiode. Dette vil også gælde, selvom FASTSPEED måske ikke kan levere bredbånd på den nye adresse.

10.2. Ved flytning af dit bredbånd opkræves du et flytte-/oprettelsesgebyr i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/prisoversigt/.


11.0. Priser

11.1. Gældende priser vil fremgå af https://fastspeed.dk/prisoversigt/.

11.2. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og på ”Mit Fastspeed” på fastspeed.dk.

11.3. FASTSPEED kan løbende ændre sine priser. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage, før de træder i kraft.

11.4. Ved prisstigninger kan du opsige din Aftale med virkning fra den dag, hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden eventuel bindingsperiodes udløb. Eventuelle forudbetalinger vil da blive refunderet forholdsmæssigt.


12.0. Fakturering og betalingsbetingelser

12.1. Du betaler din regning med automatisk kortbetaling. Det fremgår af www.fastspeed.dk, hvilke typer af betalingskort, der kan benyttes til betaling af FASTSPEED.

12.2. Du modtager din første opkrævning ved modtagelse af ordrebekræftelsen, idet betalingsdatoen da vil være den konkrete leveringsdato, hvor pengene trækkes på dit betalingskort.

12.3. Den første betaling er forudbetaling for perioden fra leveringsdatoen og resten af det igangværende kvartal. Første betaling vil ligeledes omfatte éngangsbetalinger relateret til oprettelsen af FASTSPEED bredbånd.

12.4. Betalinger sker herefter kvartalsvis forud d. 1. dag i hvert kvartal. Du vil således blive opkrævet et kvartals abonnementsbetaling hhv. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Eksempelvis dækker betalingen pr. 1. januar for perioden 1. januar til og med 31. marts.

12.5. Beløbet trækkes på dit betalingskort på betalingsdatoen.

12.6. Det er dit ansvar, at der til enhver tid er registreret et gyldigt kreditkort hos FASTSPEED, samt at der er dækning på dette.

12.7. Er det ikke muligt at trække pengene via automatisk kortbetaling, modtager du besked om manglende betaling pr. e-mail.

12.8. Såfremt du betaler for sent, fremsender FASTSPEED en rykker for den manglende betaling.

12.9. Hvis du ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel.

12.10. FASTSPEED kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.

12.11. Ved forsinket betaling kan FASTSPEED opkræve morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.

12.12. Ved forsinket betaling har FASTSPEED ret til at lukke din forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt, og betinge åbning af fuld betaling af restancen. Ved åbning opkræves endvidere et genåbningsgebyr.

12.13. Din manglende betaling anses ikke som en opsigelse af Aftalen, men som din væsentlige misligholdelse af Aftalen. Sådan misligholdelse giver FASTSPEED mulighed for at ophæve aftalen.

12.14. FASTSPEED har mulighed for at kreditvurdere dig, herunder ved at indhente oplysninger om dig fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.


13.0. Kommunikation

13.1. Kommunikation mellem dig og FASTSPEED foregår via e-mail og sms, og det er derfor et krav at du har en aktiv e-mailadresse og et aktivt mobilabonnement. Du skal opdatere dine kontaktoplysninger på www.fastspeed.dk ved skift af e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer.


14.0. Persondata

14.1. FASTSPEED A/S (CVR-nummer 39976625, telefon 89 87 37 00 og e-mail kundeservice@fastspeed.dk) er data-ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om dig og behandles i medfør af denne aftale.

14.2. FASTSPEED’s persondatapolitik samt hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du altid finde og læse på https://www.fastspeed.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

14.2. FASTSPEED forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik ved at opdatere vores privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.


15.0. Overdragelse

15.1. Du kan til enhver tid overdrage din forbindelse til 3. mand på adressen, såfremt denne kan leve op til alle gældende vilkår. Gør 3. mand ikke dette, kan FASTSPEED afvise overdragelsen.


16.0. Erstatningsansvar

16.1. Både du og FASTSPEED er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

16.2. Hverken du eller FASTSPEED er ansvarlige for indirekte tab.

16.3. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tab for afbrydelse af indhold som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester, tab af data, avancetab, tab af goodwill, tab af profit mv.

16.4. FASTSPEED er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

16.5. Du skal skadesløsholde FASTSPEED for skader på eller bortkomst af FASTSPEED’s udstyr, der er installeret hos dig.

16.6. Du skal endvidere skadesløsholde FASTSPEED for tredjeparts krav, der relaterer til dit netværk, handlinger eller andre af dine forhold under denne aftale.


17.0. Klagebehandling

17.1. Du kan til enhver tid klage skriftligt til FASTSPEED. Klagen skal enten sendes pr. e-mail til kundeservice@fastspeed.dk eller pr. post til Fastspeed A/S, Bygmestervej 10, 3. tv, 2400 København NV.

17.2. FASTSPEED vil besvare din klage inden 30 dage fra modtagelsen. FASTSPEED’s afgørelse kan indklages til Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.th, 1609 København K.


18.0. Lovvalg og værneting

18.1. Denne aftale er undergivet dansk ret og de danske domstole ved dit hjemting.


 

 

Tillægsvilkår for Fastspeed Bullguard sikkerhedspakke af 30. oktober 2019


1. Tillægsaftalen

For Fastspeed Bullguard Sikkerhedspakke gælder følgende vilkår i tillæg til Fastspeeds generelle Handelsbetingelser og vilkår.

Køb af Bullguard sikkerhedspakke gennem Fastspeed forudsætter, at kunden har et aktivt Fastspeed brebdåndsabonnement. Bullguard Sikkerhedspakke giver kunden adgang til visse sikkerhedsfunktioner, som kan installeres på kundens smartphone, tablet eller computer, jf. nedenfor. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Fastspeed Bullguard sikkerhedspakke fremgår af www.fastspeed.dk/prisoversigt.

En aftale om Bullguard Sikkerhedspakke giver bl.a. kunden adgang til følgende sikkerhedsfunktioner via download og brug af Sikkerhedspakken:

  • Forældrestyring
  • Tyverisikring
  • Backup
  • Antivirus (Virusbeskyttelse til pc, Mac og Android. Anti-virus funktionen understøttes ikke af iOS-styresystemet til iPhone og iPad)

2. Brug af Bullguard Sikkerhedspakke

Brug af Bullguard Sikkerhedspakke forudsætter, at kundens udstyr og programmer er beregnet til det. Bullguard Sikkerhedspakke omfatter 10 licenser. En licens giver kunden adgang til at downloade Sikkerhedspakken på én enhed, enten en smartphone, en tablet eller en computer.


3. Software og Licensaftale

Ved indgåelse af aftale om Bullguard Sikkerhedspakke videregiver Fastspeed kundens e-mailadresse og kundenummer til Bullguard, hvorefter sikkerhedssoftwaren kan downloades via www.fastspeed.dk. 


4. Erstatningsansvar

Kunden har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger og undladelser forårsaget af Fastspeed. Kunden gøres opmærksom på, at kunden til trods for installationen af Bullguard Sikkerhedspakke ved at færdes på internettet, ved at downloade materiale fra internettet, eller ved åbning af programmer modtaget pr. e-mail, løber en risiko for at kompromittere sikkerheden på det anvendte udstyr, og løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus eller lignende. Fastspeed har ikke indflydelse på disse forhold, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf. Fastspeed er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende, samt tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.


5. Opsigelse

Hvis kunden opsiger sin aftale om sit adgangsgivende Fastspeed bredbåndsabonnement, ophører kundens adgang til brug af Bullguard Sikkerhedspakke også ved udløbet af opsigelsesperioden for bredbånds-abonnementsaftalen. På Bullguard Sikkerhedspakke som tilkøb, har kunden 30 dages opsigelsesvarsel.