Røg baggrund

Handelsbetingelser og vilkår 


FASTSPEED Aftalevilkår af 28. september 2023.


1. Fastspeed

1.1. Denne aftale indgås med FASTSPEED A/S, CVR-nr. 39 97 66 25, Bygmestervej 10, 2. tv, 2400 København NV, Danmark (“FASTSPEED”).

1.2. Du kan kontakte os via e-mail på kundeservice@fastspeed.dk, på telefon 89 87 37 00 eller på ovennævnte adresse. Du kan se vores åbningstider på: https://fastspeed.dk/kundeservice/.


2. Aftalevilkår

2.1. Disse vilkår er til enhver tid tilgængelige på fastspeed.dk.

2.2. Disse vilkår er gældende for dig som privatkunde, idet det forudsættes, at du er myndig person over 18 år med bopæl i Danmark.

2.3. FASTSPEED kan løbende foretage ændringer af disse aftalevilkår, produktets sammensætning, mv. ved at ændre aftalevilkårene på sin hjemmeside, hvorefter de opdaterede vilkår er gældende, medmindre der er tale om væsentlige ændringer.

2.4. Væsentlige ændringer af aftalevilkårene varsles overfor dig mindst 30 dage før de træder i kraft. Ved væsentlige ændringer kan du opsige din aftale med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb. Væsentlige ændringer vil eksempelvis være prisændringer.

2.5. Alle informationer tilgår dig via elektroniske kommunikation i form af e-mail og SMS. Det er derfor et krav at du har en aktiv e-mailadresse, samt et aktivt dansk mobilnummer.

2.6. Du giver samtykke til, at FASTSPEED og FASTSPEED’s underleverandører af netværk og forbindelser til din valgte adresse, herunder: RAH bredbånd, AURA Fiber, EWII Fiber, Nord Energi, Norlys, Globalconnect, Energi Fyn, Fibia, Thy-Mors Energi Fibernet, Antenneforeningen Aarhus (AFAA), SEF fiber, MES Fibernet og TDC Net, samt deres underentreprenører, må kontakte dig via mail, telefon og SMS med henblik på etablering, teknikerbesøg og gravning ifm. din forbindelse.


3. Aftaleindgåelse

3.1. Aftalen indgås ved, at du via FASTSPEED’s hjemmeside, pr. telefon, ved fjernsalg eller på e-mail afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter din adresse, valg af produkter og kontaktinformationer. Aftalen anses for indgået ved din afgivelse af bestilling, idet det konkrete leveringstidspunkt fastlægges af FASTSPEED i ordrebekræftelsen, da leveringstidspunkt afhænger af flere konkrete forhold, herunder din adresse og hvilke tekniske installationer, der er på den pågældende adresse. FASTSPEED har også i helt særlige tilfælde muligheden for at hæve aftalen allerede ved modtagelsen af din afgivelse af ordre, se punkt 6.

3.2. Hvis Aftalen er indgået pr. telefon eller på e-mail eller ved andet fjernsalg anses aftalen for indgået ved din accept af aftalen, og fortrydelsesfristen løber herefter fra det tidspunkt. Du vil også i disse tilfælde af aftaleindgåelse udenfor FASTSPEED’s hjemmeside modtage en ordrebekræftelse per e-mail.

3.3. Der er en bindingsperiode på 6 måneder gældende fra aktiveringsdato.


4. Aftalens ophør

4.1. Aftalen kan opsiges af dig med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.

4.2. Aftalen kan til enhver tid opsiges af FASTSPEED med 30 dages varsel.

4.3. I tilfælde af din opsigelse, eller hvis du bliver opsagt af FASTSPEED, tilbagebetaler FASTSPEED af egen drift eventuel forudbetalt abonnementsafgift, der refunderes forholdsmæssigt.

4.4. Hvis du fortryder eller opsiger din aftale, skal du for egen regning og risiko returnere det bredbåndsudstyr, som du eventuelt måtte have modtaget fra FASTSPEED. Udstyret skal sendes med omdeling/levering til adressen til: Fastspeed A/S, c/o Matkon, Måløv Byvej 229 K, 2760 Måløv. Det er dit eget ansvar at dokumentere, at udstyret er behørigt returneret.


5. Fortrydelsesret

5.1. Der er 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen.

5.2. Du kan udnytte din fortrydelsesret ved at kontakte os per e-mail, telefon eller ved almindelig post til kontaktadressen i punkt 1. En standardfortrydelsesformular kan findes her

5.3. Hvis din forbindelse hos FASTSPEED bliver leveret i perioden for din fortrydelsesret, frafalder din fortrydelsesret fra den dag, din forbindelse går online.

5.4. Har du givet dit samtykke til at leveringen af FASTSPEED kan gå i gang før udløb af din fortrydelsesret, og du efterfølgende ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret før forbindelsen er fuldt leveret, vil du blive opkrævet for de omkostninger FASTSPEED har haft forbundet med dette.

5.5. Hvis du ikke returnerer udstyret rettidigt, opkræver FASTSPEED rykkergebyrer og eventuelt erstatning i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/.


6. Levering

6.1. Leveringsdatoen fremgår af din ordrebekræftelse.

6.2. FASTSPEED kan ikke levere til alle adresser, da levering forudsætter, at FASTSPEED har indgået aftale om adgang med den underliggende netejer eller en forsyningsaftale med foreningen. Der er adresser hvor der kræves medlemskab af foreningen, eller en aktiv TV pakke, før vi kan levere en forbindelse. På fastspeed.dk kan du ved indtastning af din adresse se, om det er muligt at få FASTSPEED på din adresse. Der tages dog forbehold for fejlregistrering af leveringsmuligheder ved adresseopslaget.

6.3. Levering og leveringsdatoen forudsætter, at FASTSPEED har adgang til en brugbar installation på adressen.

6.4. Det er dit eget ansvar at få opsagt eventuel anden udbyder af bredbånd ved skift til FASTSPEED. Du skal være opmærksom på gældende opsigelsesvarsel samt eventuel bindingsperiode hos din tidligere udbyder, da udbyderen kan have ret til at opkræve betaling for den resterende del af din binding eller opsigelsesperiode.

6.5. Hvis FASTSPEED ikke kan levere ydelsen som skyldes forhold på adressen, som FASTSPEED ikke er bekendt med, har FASTSPEED ret til at opkræve et annulleringsgebyr.

6.6. Forbindelser via TDC Net Coax

6.6.1 Etablering af stikledning

I forbindelse med etablering af FASTSPEED bredbånd kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Teknikerbesøg er en selvstændig ydelse, som skal betales af dig, såfremt teknikerbesøget skyldes forhold, som du er ansvarlig for. Teknikerbesøg vil da afregnes til priser i henhold til vores gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

6.6.2 Stikopgradering

Hvis dit nuværende stik ikke er opgraderet til Docsis 3.1, vil der komme en tekniker og opgradere det første stik i husstanden, og i nogle tilfælde er dette fordeleren.

6.7 Forbindelser via TDC Net Fiber

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.7.1 Etablering af fiberinstallation

Skal der etableres en ny fiberinstallation af TDC Net vil der som standard blive opsat en udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af TDC Net på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Indendørs opsættes en mediekonverter på væggen, hvori router skal tilsluttes.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.7.2. Alternativ placering af udvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen placeret et andet sted udvendigt på husmuren end anvist af TDC Net, er dette muligt mod merbetaling for ekstra antal grave-meter. Prisen herfor fremgår af gældende prisliste, som kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.7.3. Indvendig fiberboks

Hvis der ikke ønskes en udvendig installation af fiberboks, kan der etableres en indvendig fiberboks mod en fast merbetaling. Den gældende pris herfor fremgår af prisoversigten på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.7.4. Anden placering af indvendig fiberboks

Ønskes den indvendige fiberboks opsat i et andet, tilstødende rum, er dette muligt ved bestilling af ekstra fiberkabling. Der kan leveres op til 40m indvendig fiberkabling og kabel vil blive ført den kortest mulige vej til afslutning. Dette arbejde udføres til fast pris, og gældende pris kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.7.5. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil FASTSPEED sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.7.6. Etablering af fiberboks

Hvis fiberen er skudt ind til din husstand, men du mangler at få opsat en fiberboks, vil TDC Net etablere denne indendørs ved nærmeste husmur mod vejen.

6.7.7. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af TDC Net, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.8. Forbindelser via Norlys

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.8.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil FASTSPEED sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.8.2 Etablering af fiberinstallation

Skal Norlys etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Norlys på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Norlys som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.8.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.8.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Norlys, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.9. Forbindelser via EWII Fiber

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.9.1 Etablering af fiberinstallation.

Skal EWII Fiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af EWII Fiber på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning. Skal der graves udover de 30 meter i forbindelse med etablering, medfører dette en merpris, hvor gravearbejdet afregnes pr. løbende grave-meter – gældende priser herfor kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

6.9.2. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.9.3. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af EWII Fiber, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.10. Forbindelser via Nord Energi

Skal Nord Energi etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Nord Energi på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Nord Energi som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.10.1 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Nord Energi, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.10.2. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.11. Forbindelser via Globalconnect

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.11.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Globalconnect etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Globalconnect på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Globalconnect som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering. Det er ligeledes Globalconnect der vurderer om der er en meromkostning forbundet med en eftertilslutning af en ny fiberinstallation. Gældende priser kan findes på: https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/. Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 30 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning.

Der skal sørges for uhindret adgang til forhaven, herunder sørge for at rydde for beplantning mv. 1 meter rundt om kabelindføringspunktet på husmuren. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, har FASTSPEED ret til at opkræve et forgæves teknikerbesøg.

Reetablering af udendørsarealer, herunder beplantning, belægning, maling, pudsning mv. skal man selv sørge for efter installationen.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.11.2 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Globalconnect, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.11.3 Tilslutninger til lejligheder eller udlejningsboliger mv.

Hvis du bor til leje i et parcelhus, rækkehus, etageejendom eller boligforening, skal ejeren eller administrationen af ejendommen give Globalconnect skriftlig tilladelse til etableringen.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed, sker indføringen af kablet normalt fra hovedtrappen – i samråd med ejeren/boligadministratoren.

6.12. Forbindelser via Fibia

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.12.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Fibia etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat en fiberboks indvendigt i husstanden. Der etableres en fiberledning ind til nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne, hvor fiberboksen vil blive placeret på anden side af husmuren i husstanden. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Fibia som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, bedes du sikre dig at fuldmagten er udfyldt og sendt til Fibia. Fuldmagten kan findes her.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.12.2. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Fibia, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.12.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.13. Forbindelser via Thy-Mors Energi Fibernet

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.13.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Thy-Mors Energi Fibernet etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Thy-Mors Energi Fibernet på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Thy-Mors Energi Fibernet som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.13.2 Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Thy-Mors Energi Fibernet, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.13.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.14. Forbindelser via Energi Fyn

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.14.1 Etablering af fiberinstallation

Skal Energi Fyn etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat en fiberboks indvendigt i husstanden. Der etableres en fiberledning ind til nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne, hvor fiberboksen vil blive placeret på anden side af husmuren i husstanden. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er Energi Fyn som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.14.2. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af Energi Fyn, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.14.3. Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.15. Forbindelser via AURA Fiber

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberboks på adressen.

6.15.1 Etablering af fiberinstallation

Skal AURA Fiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat en fiberboks udvendigt på husmuren og indvendigt i husstanden. Der etableres en fiberledning ind til nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne, hvor fiberboksen vil blive placeret på anden side af husmuren i husstanden. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er AURA Fiber som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal der graves i forbindelse med fiberetableringen hen til fiberboksen, og er strækningen hen til den anviste fiberboks-placering under 50 meter, er gravningen som udgangspunkt uden beregning. Skal der graves udover de 50 meter i forbindelse med etablering, medfører dette en merpris. Gravearbejdet afregnes pr. løbende grave-meter – gældende priser herfor kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren.

Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, pudsning og lignede, som følge af installationen skal man selv sørge for.

Hvis du bor til leje, er det din opgave og ansvar at sikre skriftlig tilladelse fra ejeren af ejendommen til denne installation. Såfremt du ikke overholder denne forpligtigelse og på forlangende kan fremvise en sådan tilladelse, risikere du at ifalde et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Du må ikke foretage ændringer, flytning eller andre former for indgreb i fiberforbindelsen herunder, ind- og udvendige fiberkabler, fiberboksen og evt. fiberbrønde (”Anlæg” eller ”Anlægget”). Demontering eller flytning af Anlægget må kun foretages af AURA Fiber.

Opsiges eller annulleres Aftalen har AURA Fiber ret til at lade Anlægget blive liggende uforstyrret på ejendommen på uændrede vilkår, og Anlægget kan kun kræves flyttet, såfremt du eller anden ejer af ejendommen afholder de udgifter, der er forbundet med dette. AURA Fiber kan vælge at bibeholde en begrænset adgang til den inaktive tilslutning for løbende vedligehold af fibernettet.

Du er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader forvoldt på AURA Fiber’s Anlæg på din adresse (omfatter også ejendomme, hvor du alene har brugsret til), ligesom du bærer risikoen for tyveri, bortkomst, hændelige skader og lynnedslag.

For at varetage sikkerhed og integritet og brugernes egne rettigheder har AURA Fiber et sæt juridiske og etiske retningslinjer, der omfatter brugen af AURA Fibers infrastruktur, læs mere her.

6.15.2. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for AURA Fiber at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af AURA Fiber, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.16. Forbindelser via RAH Fiberbredbånd

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.16.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil FASTSPEED sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.16.2 Etablering af fiberinstallation

Skal RAH Fiberbredbånd etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af RAH Fiberbredbånd på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er RAH Fiberbredbånd som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.16.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.16.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af RAH Fiberbredbånd, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.17. Forbindelser via Antenneforeningen Aarhus (AFAA)

For at vi kan levere en forbindelse via AFAA kræver det, at du betaler et medlemskontingent samt at der er indgået en forsyningsaftale mellem bygningsejer og AFAA.

6.17.1 Stikopgradering

Hvis dit nuværende stik ikke er opgraderet til Docsis 3.1, kan du i praksis opleve en lavere hastighed end annonceret. Hvis dette er tilfældet, vil der efter aftale på et senere tidspunkt blive booket et teknikerbesøg for at få opgraderet det første stik i husstanden, og i nogle tilfælde er dette fordeleren. Dette teknikerbesøg koster som udgangspunkt ikke noget, dog kan der være forhold på adressen som ændrer dette. FASTSPEED kompenserer ikke for perioden hvor hastigheden har været nedsat.

6.18. Forbindelser via SEF Fiber

Du skal sikre, at teknikeren har adgang til din bopæl og installation i forbindelse med besøget, samt at der er arbejdsplads og du har afhentet nødvendigt udstyr. Hvis du ikke kan garantere adgang til leveringsadressen eller at en myndig person er til stede, skal FASTSPEED have besked minimum 3 arbejdsdage før teknikerbesøget. Er din installation via SEF Fiber, RAH Fiberbredbånd, EWII, Nord Energi, Norlys (Eniig/Syd Energi), Fibia, Thy-Mors, Globalconnect eller Energi Fyn skal FASTSPEED dog have besked minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Ved Globalconnect skal du kontakte entreprenøren. Ved AURA Fiber skal du kontakte dem minimum 5 arbejdsdage før teknikerbesøget på telefon: 87 92 55 74.

Hvis teknikeren går forgæves, hvis FASTSPEED for sent får besked om, at du ikke kan være på bopælen i det angivne tidsrum, eller hvis teknikeren ikke har mulighed for at udføre den bestilte opgave, har FASTSPEED ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/. Bemærk: Dette gælder også, såfremt du afviser teknikerens arbejdsopgave. FASTSPEED kan endvidere betragte dette som væsentlig misligholdelse af aftalen fra købers side, hvilket giver FASTSPEED ret til at ophæve aftalen.

6.18.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil FASTSPEED sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.18.2 Etablering af fiberinstallation

Skal SEF Fiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af Sef Fiber på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er SEF Fiber som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.18.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.18.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af SEF Fiber, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.19. Forbindelser via MES Fibernet

For at FASTSPEED kan levere en forbindelse, kræver det en brugbar fiberledning samt fiberbokse på adressen.

6.19.1. Udskiftning af eksisterende fiberboks

Hvis eksisterende fiberboks ikke kan benyttes, vil FASTSPEED sende tekniker ud, som vil skifte fiberboksen.

6.19.2 Etablering af fiberinstallation

Skal MES Fibernet Fiber etablere en ny fiberinstallation, vil der som standard blive opsat udvendig fiberboks på husmuren samt en indvendig. Den udvendige fiberboks etableres af MES Fibernet på nærmeste husmur mod vejen, mindst én meter fra hushjørne. Ved en standard etablering er det ikke muligt selv at vælge placeringen af fiberboksen. Det er MES Fibernet som netejer, der afgør placeringen af fiberboks ud fra den bedste økonomiske og tekniske vurdering.

Skal installationen foretages på en hjørnegrund, bemærk da, at fiberen som standard etableres til det nærmeste praktiske sted på husmuren. Fiberen vil som udgangspunkt blive etableret en meter fra husmurens hjørne.

Hvis du bor til leje, skal du sikre dig at du har skriftlig tilladelse fra ejer af boligen til denne installation.

Hvis aftalen annulleres inden installationen færdiggøres, vil opsat installation ikke blive fjernet, da dette tilhører adressen.

6.19.3 Flytning af indvendig fiberboks

Ønskes fiberboksen flyttet fra standardplaceringen, er det muligt mod merbetaling. Gældende priser kan findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

6.19.4. Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt for netejer at besigtige husstanden, for at kunne konstatere hvordan, eller om det er muligt at etablere en fiberinstallation til dig, vil du blive kontaktet af MES Fibernet, med henblik på at aftale nærmere for besøget.

6.20. Teknikerbesøg

Du skal sikre, at teknikeren har adgang til din bopæl og installation i forbindelse med besøget, samt at der er arbejdsplads og du har afhentet nødvendigt udstyr. Hvis du ikke kan garantere adgang til leveringsadressen eller at en bemyndiget person som kan træffe beslutninger på vegne af husstanden, er til stede, skal FASTSPEED have besked telefonisk minimum 3 arbejdsdage før teknikerbesøget. Er din installation EWII Fiber skal FASTSPEED dog have besked telefonisk minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Ved AURA Fiber skal du kontakte dem minimum 3 arbejdsdage før teknikerbesøget på telefon: 87 92 55 74.

Hvis teknikeren går forgæves, hvis FASTSPEED for sent får besked om, at du ikke kan være på bopælen i det angivne tidsrum, eller hvis teknikeren ikke har mulighed for at udføre den bestilte opgave, har FASTSPEED ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/. Bemærk: Dette gælder også, såfremt du afviser teknikerens arbejdsopgave. FASTSPEED kan endvidere betragte dette som væsentlig misligholdelse af aftalen fra købers side, hvilket giver FASTSPEED ret til at ophæve aftalen.

6.20.1 I forbindelse med etablering af FASTSPEED bredbånd kan det blive nødvendigt med ét eller flere teknikerbesøg. Teknikerbesøg er en selvstændig ydelse, som skal betales af dig, såfremt teknikerbesøget skyldes forhold, som du er ansvarlig for. Teknikerbesøg vil da afregnes til priser i henhold til vores gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/.

6.20.2 Du er ansvarlig for at sikre, at der er strømudtag til at forsyne det medfølgende udstyr.

6.20.3 Du skal selv for egen regning sørge for at udbedre eventuelle reparationer, som er nødvendige som følge af etablering af FASTSPEED bredbånd.


7. Bredbånd

Bredbånd

7.1 Aftalen

I tillæg til de generelle vilkår og købsvilkår gælder disse særlige vilkår ved køb af Mobilt Bredbånd.

7.2 Begrænsninger

Det er ikke muligt at foretage opkald eller sende SMS/MMS med et Mobilt Bredbånd SIM kort. Mobilt Bredbånd er spærret for roaming i udlandet, og kan derfor kun anvendes i Danmark.

7.3 Inkluderet data

Mobilt Bredbånd giver kunden adgang til ubegrænset data. Ved mistanke om misbrug, forbeholder Fastspeed sig retten til at spærre forbindelsen.

7.4 Hastighed og dækning

FASTSPEED bruger 3’s netværk til at levere Mobilt Bredbånd via teknologierne 4G og 5G. Adgang til hhv. 4G og 5G, samt den hastighed man opnår, afhænger af abonnementstype og om man befinder sig i et område med dækning. Benytter man sin egen router, garanterer FASTSPEED heller ikke at kunden har adgang til 4G og 5G samt de hastigheder som der måtte være kommunikeret. De oplyste hastigheder er ved udendørs brug, og kan afvige herfra ved brug indendørs. Derudover er hastigheden også betinget af en række eksterne faktorer som f.eks. afstand til mast, terræn-og bygningsforhold samt antal samtidige brugere af masten.

7.5 Validering af oplysninger

Som udbyder af Mobilt Bredbånd er FASTSPEED forpligtet til at foretage en validering af personoplysninger. Hvis FASTSPEED ikke kan validere personoplysningerne via f.eks. MitID forbeholder FASTSPEED sig at opsige forbindelsen. Du kan læse mere om behandling af vores persondata her: https://fastspeed.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

7.6 Udstyr

Ved lån af router henvises der til FASTSPEED’s vilkår om låneroutere i punkt 9.


8. Bredbånd

8.1. Vi leverer bredbånd til dig med den hastighed og de øvrige detaljer, der fremgår af din ordrebekræftelse.

8.2. Den bestilte hastighed kan alene opnås som kablet forbindelse til router. Der tages dog forbehold for forbindelsens fysiske natur og tilstand samt belastningen af netværkets kapacitet, idet dette kan påvirke den oplevede hastighed. Den bestilte hastighed kan ej heller forventes via wi-fi, ligesom kundens eget udstyr kan sætte begrænsninger for den oplevede hastighed, hvis udstyret ikke fuldt kan understøtte den bestilte hastighed.

8.3. Efterfølgende ændringer til dit bredbåndsprodukt vil fremgå under ”Mit Fastspeed” på fastspeed.dk.

8.4. Bredbåndsforbindelsen må alene anvendes af dig og øvrige medlemmer af din husstand. Du må således ikke dele forbindelsen med andre husstande. Forbindelsen er som udgangspunkt tænkt til privat brug, men anvendelse til hjemmearbejdsplads og eget erhverv kan ske i det omfang, at brugen ikke giver en urimelig belastning af nettet og/eller forstyrrer andre slutbrugeres anvendelse af internettet. Konstateres et unormalt højt trafikforbrug eller afvigende trafikmønster, forbeholder FASTSPEED sig ret til at reducere hastigheden, til forbruget er normaliseret. Såfremt normalisering ikke opnås efter henstilling herom, forbeholder FASTSPEED sig ret til at lukke forbindelsen og evt. opsige abonnementet uden yderligere varsel.


9. Udstyr

9.1. Du låner den router, som bruges til levering af bredbånd fra FASTSPEED.

9.2. FASTSPEED sender routeren til dig til nærmeste pakkeshop, medmindre du mod gebyr ønsker routeren sendt til den adresse, som du har opgivet til os som installationsadressen.

9.3. Hvis du ikke afhenter fremsendt router, kan FASTSPEED opkræve gebyr for at genfremsende udstyr.

9.4. Lånt router og tilbehør (kabler mv.) skal returneres til FASTSPEED indenfor angivet frist. Hvis routeren ikke returneres inden for angivet frist, har FASTSPEED ret til at opkræve erstatningspris.

9.5. Hvis du får ombyttet din router, og ikke returnere den gamle router inden for angivet frist, har FASTSPEED ret til at opkræve dig gebyr for ikke-returneret udstyr.


10. Driftsopdateringer og udbedring af fejl

10.1. Såfremt du konstaterer fejl på vores bredbånd, kan du kontakte kundeservice med henblik på fejlsøgning og udbedring.

10.2. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt med lokal fejlretning hos dig, der udføres af vores teknikere.

10.3. Såfremt et teknikerbesøg er nødvendigt, vil vi kontakte dig for at aftale et tidspunkt. Det er vigtigt, at du er hjemme på det pågældende tidspunkt, så vi ikke går forgæves. Såfremt du har brug for at ændre det aftalte tidspunkt, skal du aflyse overfor kundeservice med mindst 2 arbejdsdages varsel. Er din installation via EWII Fiber, Nord Energi, Norlys (Eniig/SE), RAH Fiberbredbånd MES Fibernet eller SEF Fiber, skal FASTSPEED dog have besked minimum 6 arbejdsdage før det planlagte teknikerbesøg. Ved Globalconnect skal du kontakte entreprenøren. Hvis du ikke når at aflyse til tiden, forbeholder FASTSPEED sig ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/.

10.4. Hvis teknikeren under fejlsøgningen konstaterer, at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af FASTSPEED, fejlen er i din installation, eller at fejlen ikke kan findes, forbeholder FASTSPEED sig ret til at fakturere dig for omkostninger til fejlsøgning og udbedring af fejl relateret hertil. Dette er også gældende, såfremt du får udført ekstra arbejde på egen installation. Hvis FASTSPEED under fejlsøgningen konstaterer, at en fejl er forårsaget af udstyr, der ikke er leveret af FASTSPEED, og som giver forstyrrelser eller ulemper for driften af FASTSPEED’s netværk, har du pligt til straks at afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af dig. Gældende satser findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/prisoversigt-for-installationsydelser-og-teknikerbesoeg/. Såfremt at teknikerbesøget er på egen regning, vil det blive faktureret til den næstkommende første i måneden.

10.5. FASTSPEED har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af – og trafik på – FASTSPEED’s netværk, herunder foranstaltninger for at afværge sikkerheds- eller integritetsmæssige hændelser eller trusler og sårbarheder, såsom ændring af IP-adresser, installationer, mv. 10.6. FASTSPEED kan i særlige tilfælde give kompensation, herunder forholdsmæssig tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten. Kompensationen kan aldrig overstige den månedlige ydelse.


11. Flytning

11.1. Hvis du flytter til ny adresse og vi kan levere på din nye adresse, betragtes oprettelsen på den nye adresse som et nysalg jf. punkt 3 Aftaleindgåelse. Eventuel restbindingsperiode på den gamle adresse vil blive afskrevet, såfremt den nye oprettelse ikke fortrydes.

11.2. Ved flytning af dit bredbånd opkræves du et flytte-/oprettelsesgebyr i henhold til gældende prisliste, som findes på https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/. 11.3. Hvis man fortryder den nye oprettelse, vil eventuel restbindingsperiode på den gamle adresse blive opkrævet.


12. Priser

12.1. Gældende priser vil fremgå af https://fastspeed.dk/kundeservice/bestilling-af-bredbaand-tv/bredbaand-hastigheder-og-priser/.

12.2. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og på ”Mit Fastspeed” på www.fastspeed.dk.

12.3. FASTSPEED kan løbende ændre sine priser. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage, før de træder i kraft. 12.4. Ved prisstigninger kan du opsige din Aftale med virkning fra den dag, hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden eventuel bindingsperiodes udløb. Eventuelle forudbetalinger vil da blive refunderet forholdsmæssigt.


13. Fakturering og betalingsbetingelser

13.1. Du betaler din regning med automatisk kortbetaling, MobilePay eller via Betalingsservice. Det fremgår på fastspeed.dk, hvilke typer af betalingskort, der kan benyttes til betaling af dit abonnement hos FASTSPEED.

13.2. Det er dit ansvar, at der til enhver tid er registreret et gyldigt betalingskort eller MobilePay-konto hos FASTSPEED, samt at der er dækning herpå. Ved betaling via Betalingsservice er det dit ansvar, at du har en gyldig og aktiv aftale.

13.3. Betalinger sker herefter kvartalsvis forud d. 1. dag i hvert kvartal. Du vil således blive opkrævet kvartalsvis ved abonnementsbetaling hhv. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Eksempelvis dækker betalingen pr. 1. april for perioden 1. april til og med 30. juni.

13.4. Såfremt du betaler for sent, fremsender FASTSPEED en rykker for den manglende betaling.

13.5. Hvis du ikke betaler i overensstemmelse med rykkeren, fremsendes endnu en rykker med et inkassovarsel.

13.6. FASTSPEED kan lade tredjemand varetage inddrivelsen af det skyldige beløb.

13.7. Ved forsinket betaling kan FASTSPEED opkræve morarenter og andre gebyrer i overensstemmelse med gældende ret.

13.8. Ved forsinket betaling har FASTSPEED ret til at lukke din forbindelse, indtil det skyldige beløb er betalt, og betinge åbning af fuld betaling af restancen. Ved åbning opkræves endvidere et genåbningsgebyr.

13.9. Din manglende betaling anses ikke som en opsigelse af Aftalen, men som din væsentlige misligholdelse af Aftalen. Sådan misligholdelse giver FASTSPEED mulighed for at ophæve aftalen, samt opkræve eventuel restbinding.

13.10. FASTSPEED har mulighed for at kreditvurdere dig, herunder ved at indhente oplysninger om dig fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.

13.11. FASTSPEED kan kreditvurdere dig på baggrund af din betalingshistorik hos brands ejet af FASTSPEED, og har til enhver tid ret til at lukke forbindelsen, spærre den, eller afvise en oprettelse.

13.12. Kortbetaling og MobilePay

13.12.1. Ved kortbetaling og MobilePay bliver du ved modtagelse af ordrebekræftelsen oplyst omkring din første opkrævning. Denne betaling vil dække for abonnement fra og med aktiveringsdato, inklusive den resterende del af det igangværende kvartal. Første betaling kan ligeledes omfatte eventuelle éngangsbetalinger relateret til oprettelsen af FASTSPEED bredbånd.

13.12.2. Ved kortbetaling og MobilePay gælder den første betaling som forudbetaling for perioden fra aktiveringsdato og resten af det igangværende kvartal.

13.13. Betalingsservice

13.13.1. Ved betaling via Betalingsservice vil første betaling ske den 1. dag i den næstkommende måned, og betalingen vil gælde for perioden fra og med aktiveringsdatoen, inklusive den resterende del af det igangværende kvartal.

Eksempel ved Betalingsservice: Din forbindelse åbnes d. 10. februar, her betaler du først d. 1. marts med tilbagevirkende kraft fra leveringsdato, inklusive det resterende af det igangværende kvartal – dvs. betalingen dækker 10. februar og frem til og med 31. marts.

Første betaling kan ligeledes omfatte eventuelle éngangsbetalinger relateret til oprettelsen af FASTSPEED bredbånd.

13.13.2. Tilmelding til Betalingsservice skal ske senest 10 bankdage før den 1. dag i en måned for at blive registreret korrekt og rettidigt. Tilmeldes Betalingsservice efter denne registreringsfrist, vil betalingen blive trukket den næstkommende 1. via Betalingsservice. Tilmelding til Betalingsservice skal ske senest 7 bankdage før den 1. dag i en måned for at blive registreret korrekt og rettidigt. Tilmeldes Betalingsservice efter denne registreringsfrist, vil betalingen blive trukket via den betalingsmetode, som er blevet registreret ved oprettelse af dit abonnement hos FASTSPEED. Herefter vil næstkommende kvartalsvise betaling være tilmeldt Betalingsservice og vil derfor blive opkrævet efter gældende vilkår.


14. Kommunikation

14.1. Kommunikation mellem dig og FASTSPEED foregår via e-mail og sms, og du skal derfor sikre dig at oplysningerne du har opgivet altid, er opdateret. Du skal opdatere dine kontaktoplysninger på fastspeed.dk ved skift af e-mailadresse og/eller mobilnummer.


15. Persondata

15.1. FASTSPEED A/S (CVR-nummer 39976625, telefon 89 87 37 00 og e-mail kundeservice@fastspeed.dk) er data-ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om dig og behandles i medfør af denne aftale.

15.2. FASTSPEED’s persondatapolitik samt hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du altid finde og læse på https://fastspeed.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

15.2. FASTSPEED forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik ved at opdatere vores privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.


16. Overdragelse

16.1. Hvis du ønsker at overdrage din forbindelse til 3. part, betragtes oprettelsen til den nye part som et nysalg jf. punkt 3 Aftaleindgåelse. Eventuel restbindingsperiode på den gamle kontrakt vil blive afskrevet, såfremt den nye oprettelse ikke fortrydes. Du kan til enhver tid overdrage din forbindelse til 3. part på adressen, såfremt denne kan leve op til alle gældende vilkår. Gør 3. part ikke dette, kan FASTSPEED afvise overdragelsen.

16.2. Hvis man fortryder den nye oprettelse, vil eventuel restbindingsperiode på den gamle kontrakt blive opkrævet.


17. Erstatningsansvar

17.1. Både du og FASTSPEED er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

17.2. Hverken du eller FASTSPEED er ansvarlige for indirekte tab.

17.3. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tab for afbrydelse af indhold som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester, tab af data, avancetab, tab af goodwill, tab af profit mv.

17.4. FASTSPEED er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

17.5. Du skal skadesløsholde FASTSPEED for skader på eller bortkomst af FASTSPEED’s udstyr, der er installeret hos dig.

17.6. Du skal endvidere skadesløsholde FASTSPEED for tredjeparts krav, der relaterer til dit netværk, handlinger eller andre af dine forhold under denne aftale.

17.7.  FASTSPEED er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for FASTSPEED’s kontrol, herunder men ikke begrænset til strømafbrydelse, ildebrand, krig, strejke, lynnedslag, lockout, strømafbrydelse, frost og oversvømmelser, herunder også lockout og strejke blandt FASTSPEED’s egne medarbejdere eller underleverandører.


18. Klagebehandling

18.1. Du kan til enhver tid klage skriftligt til FASTSPEED. Klagen skal enten sendes pr. e-mail til klage@fastspeed.dk eller pr. post til Fastspeed A/S, Bygmestervej 10, 2. tv, 2400 København NV.

18.2. FASTSPEED vil besvare din klage inden 30 dage fra modtagelsen. FASTSPEED’s afgørelse kan indklages til Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.th, 1609 København K.


19. Lovvalg og værneting

19.1. Denne aftale er undergivet dansk ret og de danske domstole ved dit hjemting.


Tillægsvilkår for Allente via FASTSPEED pr. 4. maj 2022


Ved køb af Allente tv-streaming

Ved køb af Allente tv-streaming pakke via FASTSPEED, indgår man som kunde et aftaleforhold med Allente, og ikke med FASTSPEED. FASTSPEED er udelukkende formidler af aftalen, og det er således Allente, der leverer ydelsen – herunder også betaling, kundeservice o.l. Allente’s vilkår kan findes her https://allente.dk/globalassets/dk/terms-and-conditions/juni22_allente_aftalevilkar-streaming.pdf

FASTSPEED er ikke erstatningsansvarlige for forhold, der er relateret til aftaleforholdet med Allente. Dette inkluderer (men er ikke begrænset til) begrænsninger på anvendelsen af tv-tjenesten fra Allente, grundet driftsforstyrrelser på din FASTSPEED forbindelse.

Ved bestilling af Allente tv-streaming via FASTSPEED giver du samtidig samtykke til, at FASTSPEED må videregive oplysninger til Allente for oprettelse af abonnementet. Allente’s privatlivspolitik kan du læse her: https://allente.dk/om-os/Privatlivspolitik/ og FASTSPEED’s privatlivspolitik kan du læse her: https://fastspeed.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Oplysninger, som FASTSPEED videregiver til Allente er: Navn, adresse, mobilnummer, e-mail og valg af tv-pakke.

Der er 6 måneders binding på Allente-abonnementet og du har 14 dages fortrydelsesret fra abonnementsbestilling, såfremt abonnementet ikke tages i brug. Bindingsperioden på Allente gælder uafhængig af en eventuel tilsvarende bindingsperiode på FASTSPEED abonnementet.

Opsigelse af Allente-abonnementet, kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til udløb af en eventuel bindingsperiode. Opsigelsen af Allente-abonnementet kan ske, ved kontakt til Allente via mail på kundeservice@allente.dk eller telefonisk på 70 70 19 97.

Særprisen på dit Allente-abonnement er betinget af et aktivt FASTSPEED abonnement. Hvis man opsiger sit FASTSPEED-abonnement, vil rabatten således frafalde på det tilknyttede Allente abonnement, og du vil således blive opkrævet Allente’s listepris på det pågældende tv-produkt efterfølgende – herunder i en eventuel udestående bindingsperiode.

Ved køb af tv-boks via Allente

Betingelser for indgåelse af aftalen: Det er en betingelse for indgåelse af Kreditaftalen, at man indgår eller har en tv-streaming pakke via Allente, samt at betaling af de aftalte ydelser foregår via Betalingsservice. Når man køber en tv-boks via Allente giver man samtykke til at de fortager en kreditvurdering. Aftalen er først endeligt indgået, når man er kreditgodkendt af Allente.

Betalingsbetingelser: Samlet kreditomkostninger forbundet med Kreditaftalen er 0 kroner ÅOP 0%. Værdien af tv-boksen udgør 1416 kroner. og afdrages over 24 måneder á 59 kroner. Betaling sker d. 1. i hver måned via betalingsservice. Der kan gå op til 6 uger fra aftaleindgåelsen til den første betaling bliver opkrævet.

Opsigelse: Man kan til enhver tid opsige Kreditaftalen hos Allente ved at indfri restbeløbet. Opsiger man sit Allente tv-streaming, så forfalder Kreditaftalen og man vil blive opkrævet restbeløbet ved abonnementets ophør via Allente.