Prisen stiger ikke på TV, hvis du vælger Fastspeed

Kan prisen på TV stige, hvis der åbnes op for Fastspeed ? nej ikke ifølge YouSee’s standardaftaler 

§8. Abonnementsprisen (citat en YouSee kontrakt): “Abonnementsprisen i denne aftale er fastsat på baggrund af antallet af aktive Tv-abonnementer, jf. antallet angivet på forsiden.” Hvis antallet af aktive abonnementer ændrer sig, forbeholder YouSee sig retten til at genforhandle med kunden.

§9 Prisregulering (citat en YouSee kontrakt): “Abonnementspriserne eksklusiv evt. rabatter indeksreguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling på markedet. P.t. benyttes nettoprisindekset for juli måned foregående år, som opgøres at Danmarks Statistik. Der tages forbehold for ændringer i offentlig afgifter mv. YouSee kan endvidere regulere prisen abonnementsafgiften i forbindelse med udefra kommende udgifter fra programleverandører”