Hvordan får Fastspeed adgang til Foreningens net?

Fastspeed bredbånd er allerede lagt på jeres net via YouSee/TDC Group, men der skal gives adgangstilladelse af jer som net ejer i henhold til §5 i jeres aftale med YouSee (På YouSee-ejede net har YouSee allerede åbnet for Fastspeed). I §5 omkring retten til anvendelse af anlæggets frekvensbånd (udpluk fra YouSeekontrakten)​ står der nemlig at det er jer som bestemmer.

Til brug for YouSee’s levering af signalforsyning og internetadgang fra YouSee, anvender YouSee programfordelingsanlæggets frekvensbånd og forestår den løbende disponering og administration af frekvensbåndet. Dette er nødvendigt for at YouSee kan opfylde sine forpligtelser overfor kunden. ​

YouSee har herudover ikke rettigheder over frekvensbåndet, og er således ikke berettiget til at stille frekvensbåndet – direkte eller indirekte – til rådighed for andre uden skriftligt samtykke fra Kunden.